Kontakt

SMH Avel och Semin

Leg. veterinär Susanna Halldén

+46 (0)708 48 26 06

sanna.vet@sjobo.nu

Bäckdala Vallarumsvägen 385-23

S-275 68 Vollsjö